Dokumenter
02.03.2020:Oversendelses av klage til KOFA - konseptkonkurranse i Geitmyra kommunale skolehage
02.03.2020: Klage over brudd på regelverket om offentlige anskaffelser (klageskjema til KOFA)
02.03.2020: Oversikt over dokumenter i klagesak til KOFA
20.02.2020: Innstilling av Geitmyra matkultursenter i forbindelse med Konseptkonkurranse
20.02.2020: Avvisning av Den grønne spire i forbindelse med konseptkonkurranse
20.02.2020: Brev fra Den grønne spire angående konseptkonkurranse
23.11.2019: Fagrapport, nødvendige reguleringsmessige avklaringer for etablering av privat drivhus på Geitmyra skolehage
06.09.2019: Oversendelse utredning helhetlig plan for geitmyra skolehage fra Bymiljøetaten
02.09.2019: Notat: HVA SKAL SKJE MED GEITMYRA KOMMUNALE SKOLEHAGE? - PRIVATISERING OG KONKURRANSEUTSETTING eller VIDERE UTVIKLING I KOMMUNAL REGI?
04.06.2019: Referat fra møte mellom Bymiljøetaten og La skolehagen leve - Vern Geitmyra om konseptkonkurranse
27.05.2019: TILBUDSINNBYDELSE 64-BYM-2019 Konseptkonkurranse Geitmyra
27.05.2019: Utkast til konsesjonskontrakt
27.05.2019: 64-BYM-2019 Konsesjonskontrakt Geitmyra -vedlegg 1
27.05.2019: 64-BYM-2019 Konseptkonkurranse Geitmyra - Vedlegg kart
27.05.2019: 64-BYM-2019 Konseptkonkurranse GeitmyraVedlegg områdebeskrivelse
16.05.2019: La skolehagen leve - Vern Geitmyra: Vedrørende varsel om konseptkonkurranse i Geitmyra skolehage
06.05.2019: Oppslag i Dagsavsien om kommunens nei til at Geitmyra matkultursenter setter opp drivhus i skolehagen
05.05.2019: Siri Haavie - Vedr. varsel om planlagt konseptkonkurranse for Geitmyra skolehage
04.05.2019: La skolehagen leve - Vern Geitmyra: NOTAT VEDRØRENDE VARSLET KONKURRANSEUTSETTING – GEITMYRA SKOLEHAGE
05.07.2018: Bymiljøetaten: OVERSENDELSE AV HELHETLIG PLAN FOR VIDERE UTVIKLING AV GEITMYRA SKOLEHAGE 2018
26.04.2018: Referat fra møte mellom Geitmyra matkultursenter og Bymiljøetaten 26.04.18
juni 2016: Søknad fra Geitmyra Matkultursenter til Bymiljøetaten om støtte til å etablere seg i Geitmyra skolehage
10.05.2011: Bystyrevedtak om bl.a. reguleringsplan for sykkelvei og fortau langs Ring 2 ved Geitmyra skolehage
04.03.2011: Saksframlegg til byutviklingskomitéen om bl.a. reguleringsplan for sykkelvei og fortau langs Ring 2 ved Geitmyra skolehage
14.05.2010: Høringsuttalelse fra aksjonen om sykkelvei/fortau langs Geitmyra
17.02.2009: Geitmyra skolehage – nasjonal satsing? (e-post fra aksjonen).
17.02.2009: Geitmyra skolehage og bystyrets ansvar (e-post fra aksjonen).
06.02.2009: Høringsuttalelse fra aksjonen om varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Geitmyra
22.01.2009: Varsel om igangsatt reguleringsarbeid for Geitmyra.
29.09.2008: Mulighetsstudie for 4 avdelings barnehage(PDF-fil).
01.11.2004: Høringsuttalelse fra bydel St. Hanshaugen.
27.10.2004: Høringsuttalelse fra Sagene bydel.
21.10.2004: Høringsuttalelse fra Friluftsetaten.
15.10.2004: Høringsuttalelse fra Oslo og omegn økologiske hagebrukslag.
15.10.2004: Høringsuttalelse fra Sagene skole.
15.10.2004: Høringsuttalelse fra Mette Ursin.
14.10.2004: Høringsuttalelse fra Skoleetaten.
13.10.2004: Høringsuttalelse fra Utdanningsetaten.
13.10.2004: Høringsuttalelse fra Kirkevergen.
13.10.2004: Høringsuttalelse fra Trond Aksnes.
12.10.2004: Høringsuttalelse fra aksjonen "La skolehagen leve - vern Geitmyra".
11.10.2004: Høringsuttalelse fra FAU ved Bolteløkka skole.
08.10.2004: Høringsuttalelse fra Ullevål skole.
15.09.2004: Høringsuttalelse fra kontaktlærer ved Grünerløkka skole.
??.??.2004: Uttalelse fra kloden internasjonalt senter.
24.06.2004: Brev fra gravferdsetaten til byrådsavdeling for næring og kultur.
23.06.2004: Uttalelse fra Sagene bydelsutvalg.
21.06.2004: Vedtak i bydel St. Hanshaugen.
03.06.2004: Henvendelse fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus til byutviklingskomiteen.
26.05.2004: E-post fra Bolteløkka SFO til Grethe Horntvedt.
25.05.2004: Brev fra Berg, Nordberg og Sogn vel til Byråd for byutvikling.
19.05.2004: Brev fra Kirkelig fellesråd til byrådsavdeling for byutvikling.
18.05.2004: Brev fra aksjonsgruppen til bystyrets byutviklingskomite og bystyrets partigrupper.