Kontaktinformasjon

En aksjonsgruppe tar seg av den løpende oppfølgingen av aksjonen. Aksjonsgruppen kan kontaktes på mail, post@vern-geitmyra.no eller ved å kontakte noen av medlemmene direkte: