Aksjonen La skolehagen leve – Vern Geitmyra arbeider for varig vern av Geitmyra skole- og parsellhage. Og vi arbeider også for å etablere Geitmyra skolehage som et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet. Les vårt forslag om kommunalt kompetansesenter her.
Aksjonen representerer et stort antall brukere av skole- og parsellhagen på Geitmyra og har tidligere vært representert i Oslo kommunes utredningsarbeid om videre utvikling av Geitmyra. Aksjonen har i en årrekke bidratt til å forhindre at flere planer om nedbygging av Geitmyra skolehages areal har blitt realisert, bl.a. kommunens tidligere og lenge hemmeligholdte planer på begynnelsen av 2000-tallet om bygging av 450 boliger på området.