GEITMYRA SKOLEHAGE

Geitmyra skolehage er en grønn lunge på 40 dekar som omkranses av Kierschowsgate, Griffenfeldtsgate og Uelandsgate. Den ligger i bydel St. Hanshaugen men grenser opp mot bydel Sagene og brukes av skoler og barnehager fra disse to bydelene, samt bydel Grünerløkka. Geitmyra har vært drevet som skolehage siden 1909 og feiret i 1999 sitt 90-årsjubileum som Norges eldste skolehage i kontinuerlig drift.

Skolehagen er inngjerdet, men er åpen for alle. Åpningstidene er 9-16 på hverdager og enkelte ganger i helger og ved spesielle arrangementer. Skolene bruker området til undervisning og lek og med den sentrumsnære beliggenheten kan barna lett spasere opp i hagen. Som et tillegg til skolehagedriften leier 90 privatpersoner/familier parsell på området. Små, store, unge og gamle bruker skolehagen gjennom hele sesongen. Man tar med seg venner og slektninger i hagen - i disse bydelene hvor bare et lite fåtall har privat hage. Det er neppe mange grønne lunger i byen som åpner for fellesskap mellom generasjoner og ulike kulturer på en slik måte som Geitmyra.

Skolehagen er delt opp i et driftsområde, et parkområde og 17 dyrkningsfelt avgrenset av aléer med frukttrær. Kvaliteten på dyrkningsjorda er meget høy og området er solrikt. Spredt rundt på området er det redskapsboder som disponeres av skoler og parselldyrkere. Det er kontor, verksted, spiserom, garderober, toaletter og lager, samt 3 drivhus på området. Geitmyra fungerer som driftssentral for Oslo kommunale skolehagers byomfattende virksomhet. Skolehageleder Tore Faller har fast tilhold på området som har adresse Kierschowsgate 9.